Zásady ochrany osobních údajů

Děkujeme za návštěvu Bezior kola webová stránka. Chcete-li poskytnout optimální zážitek, přečtěte si prosím naše zásady ochrany osobních údajů a upozornění o autorských právech níže.

Dohoda

Návštěvou našich webových stránek souhlasíte s podmínkami našeho oznámení o autorských právech a zásadami ochrany osobních údajů. Pokud nesouhlasíte se zde uvedenými podmínkami, neměli byste používat Bezior kola webová stránka.

Upozornění na autorská práva

©autorská práva 2020-2023 Bezior kola. Všechna práva vyhrazena. Toto upozornění na autorská práva se vztahuje na veškerý obsah této webové stránky. Veškerý obsah na této webové stránce je výhradním vlastnictvím společnosti Bezior kola a je chráněn podle našich a mezinárodních zákonů o autorských právech. Bezior kola si vyhrazuje veškerá práva na obsah zde obsažený. Obsah této webové stránky nebo jakékoli internetové stránky vlastněné, provozované, licencované nebo kontrolované společností Bezior kola lze prohlížet nebo stahovat pouze pro osobní, nekomerční použití uživatele. Ani pro osobní stahování nesmíte materiály upravovat ani je používat způsobem, který naznačuje spojení s některým z našich produktů, služeb nebo značek. Obsah zde, včetně ochranných známek, servisních značek, psaného textu, html nebo jiného kódu, obrázků, animací, digitálních fotografií nebo jiného obsahu dostupného na této stránce, by neměl být reprodukován, kopírován, distribuován, zveřejňován nebo používán jakýmkoli jiným způsobem. bez výslovného písemného souhlasu Bezior kola. Použití jakéhokoli Bezior kola materiál na jakékoli jiné webové stránce nebo počítačovém prostředí je zakázán. Odkazovat na materiál na našich webových stránkách můžete pouze s naším předchozím písemným souhlasem.

Obsah

Materiály na této webové stránce jsou poskytovány „tak jak jsou“ a bez záruk jakéhokoli druhu, ať už výslovných nebo předpokládaných. V maximálním rozsahu přípustném podle platných zákonů odmítáme veškeré záruky, výslovné nebo předpokládané, včetně, ale nikoli výhradně, předpokládaných záruk prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel a neporušení práv. Nezaručujeme, že funkce obsažené v materiálech budou nepřerušené nebo bezchybné, že vady budou opraveny nebo že jakékoli Bezior kola stránky nebo servery, které takové materiály zpřístupňují, neobsahují viry ani jiné škodlivé komponenty. Přebíráte veškeré náklady na veškerý nezbytný servis, opravu nebo opravu. Platné zákony nemusí umožňovat vyloučení předpokládaných záruk, takže výše uvedené vyloučení se na vás nemusí vztahovat. Za žádných okolností, včetně mimo jiné nedbalosti, neneseme odpovědnost za žádné přímé, nepřímé, náhodné, zvláštní nebo následné škody, které vyplývají z použití nebo nemožnosti použití Bezior kola webové stránky nebo materiály nebo funkce na jakékoli takové stránce, i když jsme byli upozorněni na možnost takových škod. Platné zákony nemusí umožňovat omezení nebo vyloučení odpovědnosti nebo náhodných nebo následných škod, takže výše uvedené omezení nebo vyloučení se na vás nemusí vztahovat. V žádném případě naše celková odpovědnost vůči vám za všechny škody, ztráty a příčiny žaloby, ať už ve smlouvě, deliktu (včetně, ale nejen, nedbalosti), nebo jinak překročí částku, kterou jste zaplatili, pokud existuje, nebo 100 $ ( podle toho, co je menší) pro přístup nebo účast na jakékoli činnosti související s Bezior kola webová stránka.

Články mohou být publikovány na těchto webových stránkách jinými autory, rovněž podléhají výše uvedeným omezením. Akce a myšlenky uvedené v těchto článcích nemusí nutně představovat názory nebo doporučení společnosti Bezior kola. Bezior kola nezaručuje přesnost jakýchkoli informací obsažených v těchto článcích. Bezior kola neodpovídá za žádné chyby nebo opomenutí ani za výsledky získané použitím informací v těchto článcích, ani nenese odpovědnost Bezior kola nést odpovědnost nebo odpovědnost vůči jakékoli osobě nebo subjektu za jakoukoli ztrátu nebo škodu způsobenou nebo údajně způsobenou přímo nebo nepřímo informacemi nebo myšlenkami, na které se odkazuje nebo navrhuje na této stránce.

Zásady ochrany osobních údajů

Na Bezior kola, respektujeme vaše soukromí a podnikneme přiměřené kroky k zajištění ochrany vašeho soukromí. Bohužel u žádného přenosu dat přes internet nebo bezdrátovou síť nelze zaručit 100% bezpečnost. V důsledku toho, i když se snažíme chránit vaše osobní údaje, nemůžeme zajistit ani zaručit bezpečnost jakýchkoli informací, které přenášíte, a činíte tak na vlastní riziko. Jakmile obdržíme váš přenos, vynaložíme maximální úsilí, abychom zajistili jeho bezpečnost v našich systémech. Zneužívání sítě a jakékoli riziko porušení zabezpečení nám můžete nahlásit e-mailem přes naši stránku Kontaktujte nás. Tato webová stránka může obsahovat odkazy na jiné stránky. Uvědomte si prosím, že nejsme a nemůžeme být odpovědní za postupy ochrany osobních údajů takových jiných stránek a že tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují výhradně na informace, které shromažďujeme prostřednictvím těchto webových stránek. Doporučujeme vám, abyste si přečetli prohlášení o ochraně osobních údajů všech cílových stránek, které navštívíte.

Shromážděné informace

Bezior kola bude od vás shromažďovat informace dobrovolně během běžného používání webu. Kromě informací, které zadáváte do formulářů na webových stránkách, jsou shromažďovány další informace běžnými webovými postupy za účelem optimalizace vašeho procházení. Shromážděné informace budou zahrnovat anonymní a uživatelsky identifikovatelné údaje. Údaje identifikovatelné uživatelem zahrnují údaje, které uživatel zadává do formulářů na webových stránkách nebo zadává na přidružené webové stránky, které odkazují na naše webové stránky. To může také zahrnovat soubory cookie nebo jiné webové technologie, které umožňují počítači uživatele komunikovat s našimi webovými servery, aby byla zajištěna kontinuita toku webových stránek a přizpůsobení obsahu uživateli. Anonymní data mohou zahrnovat protokoly webových stránek, informace o doporučení, data ze souborů cookie nebo jiné prostředky.

Software vašeho prohlížeče využívá funkci známou jako soubory cookie „cookies“, které nám neříkají nic o vás osobně, pokud nám výslovně neposkytnete další informace. Pokud jsou povoleny prostřednictvím vašeho prohlížeče, mohou soubory cookie ukládat do vašeho počítače malé množství dat o vaší návštěvě některé z těchto stránek Bezior kola webové stránky. Veškeré osobní údaje, které dobrovolně uvedete, budou uchovávány Bezior kola' kontrolu a nebudou prodány ani sdíleny s jinými stranami, které nejsou přidruženy Bezior kola. Bezior kola si vyhrazuje právo použít osobní údaje, které nám poskytnete, aby nám umožnila reagovat na vaši komunikaci a/nebo požadavky, poskytnout návrhářům našich webových stránek užitečné informace pro vývoj nových funkcí a služeb, přizpůsobit váš zážitek z procházení webu tak, aby odpovídal vašim preferencím . Vaše osobní údaje nebudou prodány ani sdíleny s třetími stranami, které s nimi nejsou spojeny Bezior kola bez vašeho výslovného svolení. Když poskytnete své osobní údaje, budete mít možnost „opt-in“, což vyžaduje akci z vaší strany k poskytnutí povolení. Vaše údaje mohou být poskytnuty třetím stranám, pokud se "přihlásíte", což nám umožní sdílet informace. Čas od času můžeme použít informace o zákaznících pro nová, neočekávaná použití, která nebyla dříve uvedena v našem oznámení o ochraně osobních údajů. Pokud se naše informační postupy někdy v budoucnu změní, zveřejníme změny zásad na našich webových stránkách, abychom vás o těchto změnách informovali a poskytli vám možnost odhlásit se z těchto nových použití. Pokud vás znepokojuje, jak jsou vaše informace používány, měli byste pravidelně kontrolovat naše webové stránky

Zveřejňování informací

neshromažďujeme od našich návštěvníků žádné osobní identifikační údaje, pokud nepožádáte o předplatné některé z našich online publikací. V té době můžeme shromažďovat vaše jméno a příjmení, příslušnost ke společnosti a titul, adresu, telefonní a faxová čísla, e-mailovou adresu a adresu URL webové stránky. Žádné z těchto informací o vás nesdílíme, nepronajímáme ani neprodáváme třetím stranám a používáme je pouze k účelu, pro který byly předloženy. Pokud se chcete odhlásit z odběru, zkontrolovat jakékoli osobní údaje, které jsme uchovali, nebo máte jakékoli další otázky týkající se našich zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte nás na adrese support@beziorebike.com. Neposíláme našim uživatelům „cookies“, což jsou programy určené ke sledování návštěvníků webových stránek a sledování návyků při procházení webu. Zaznamenáváme však IP adresy pro účely správy systémů, abychom mohli sledovat relaci návštěvníka, což nám dává představu o tom, které části našeho webu navštěvujete. Nepropojujeme IP adresy s žádnými osobními identifikačními údaji.

Emailová a textová komunikace

Bezior kola může čas od času využívat e-mail ke komunikaci s vámi. Poskytnutím své e-mailové adresy na Bezior kola, souhlasíte s e-mailem jako komunikačním prostředkem mezi Bezior kola a vy. Občas můžete být požádáni o ověření vaší e-mailové adresy, abyste zajistili přesnost naší databáze.

Textový marketing a upozornění: přihlášením k odběru textových upozornění souhlasíte se zasíláním opakujících se automatických marketingových zpráv na uvedené telefonní číslo. Souhlas není podmínkou koupě. Chcete-li se odhlásit, odpovězte stop. Pomoc za pomoc. Mohou být účtovány poplatky za zprávy a data. Další informace zobrazit zásady ochrany osobních údajů a tos.

Možnost odhlášení

máte právo „odhlásit se“ a požádat o odstranění vaší e-mailové adresy z našeho seznamu pro odesílání. Pokud se rozhodnete odhlásit, musíte se odhlásit pro každou e-mailovou adresu, kterou jste poskytli Bezior kolanebo vám může být neúmyslně zaslán e-mail na jednu z vašich e-mailových adres, které se ještě neodhlásily. Můžete se odhlásit výběrem možnosti odhlášení při poskytování osobních údajů Bezior kola, výběrem možnosti odhlášení v odpovědi na e-maily, které vám byly zaslány, nebo zasláním e-mailu prostřednictvím naší kontaktní stránky.

Příspěvky k nám

Pokud nám pošlete e-mail nebo odešlete článek, nápad nebo návrh, uvědomte si, že e-mailová komunikace není bezpečná. Pokud s námi komunikujete v souvislosti se záležitostí, pro kterou vás ještě nezastupujeme, neměli byste nám zasílat důvěrné nebo citlivé informace prostřednictvím e-mailu, protože vaše komunikace nebude považována za privilegovanou nebo důvěrnou. Jakékoli články, zpětná vazba, informace nebo materiály odeslané do Bezior kola("příspěvky") budou považovány za nedůvěrné Bezior kola. Poskytnutím takových podání Bezior kola, souhlasíte s tím Bezior kola bude mít bezplatně nevýhradní, převoditelná, bez licenčních poplatků, celosvětová práva a licenci kopírovat, upravovat, používat, zobrazovat, upravovat a distribuovat takové příspěvky a další práva duševního vlastnictví v nich a k nim. Bezior kola bude moci volně používat a šířit takové příspěvky a myšlenky obsažené v těchto příspěvcích na neomezeném základě pro jakýkoli účel. Berete na vědomí, že jste odpovědní za příspěvky, které poskytnete, a že ne Bezior kola nesou plnou odpovědnost za příspěvky, včetně jejich zákonnosti a autorských práv

Změny a aktualizace těchto zásad ochrany osobních údajů

vyhrazujeme si právo na základě vlastního uvážení kdykoli změnit, upravit, přidat nebo odstranit části těchto podmínek použití. V případě, že tak učiníme, upozorníme vás na jakoukoli takovou změnu, úpravu, přidání nebo odstranění viditelným zveřejněním oznámení o jakékoli takové změně, úpravě, přidání nebo odstranění na Bezior kola webová stránka. Tyto podmínky použití se budou řídit a vykládat v souladu se zákony státu Kalifornie a zákony Spojených států, aniž by uváděly v platnost jakékoli principy konfliktu zákonů. Souhlasíte s tím, že jakákoli žaloba ze zákona nebo spravedlnosti vyplývající z těchto podmínek nebo související s těmito podmínkami bude podána pouze u státních nebo federálních soudů v okrese Los Angeles, Kalifornie, a tímto souhlasíte a podléháte osobní jurisdikci těchto soudů pro účely vedení soudního sporu o jakékoli takové žalobě. Pokud bude jakékoli ustanovení těchto podmínek použití nezákonné, neplatné nebo z jakéhokoli důvodu nevymahatelné, bude toto ustanovení považováno za oddělitelné od těchto podmínek použití a nebude mít vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoli zbývajících ustanovení.