Pravidla a podmínky

PŘEHLED

Tuto webovou stránku/aplikaci provozuje tým www.beziorebike.com. Na celém webu/aplikaci se termíny my, my a náš odkazují na tým www.beziorebike.com. www.beziorebike.com nabízí tuto webovou stránku/aplikaci, včetně všech informací, nástrojů a služeb dostupných z této stránky vám, uživateli, pod podmínkou, že přijmete všechny zde uvedené podmínky, zásady a upozornění. here.

Návštěvou našich stránek a/nebo nákupem něčeho od nás se zapojíte do naší služby a souhlasíte s tím, že budete vázáni následujícími podmínkami (TERMÍNY A PODMÍNKY, Podmínky), včetně těch dalších podmínek a zásad, na které se zde odkazuje a/nebo které jsou k dispozici pomocí hypertextového odkazu. Tyto TERMÍNY A PODMÍNKY se vztahují na všechny uživatele webu, včetně, bez omezení, uživatelů, kteří jsou prohlížeči, prodejci, zákazníky, obchodníky a/nebo přispěvateli obsahu.ntent.

Než vstoupíte na naši webovou stránku/aplikaci nebo ji použijete, přečtěte si pečlivě tyto PODMÍNKY. Přístupem nebo používáním jakékoli části webu souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito PODMÍNKAMI. Pokud nesouhlasíte se všemi podmínkami této smlouvy, nesmíte přistupovat na web/aplikaci ani používat žádné služby. Pokud jsou tyto PODMÍNKY považovány za nabídku, přijetí je výslovně omezeno na tyto PODMÍNKY.

Jakékoli nové funkce nebo nástroje, které budou přidány do aktuálního obchodu, budou také podléhat SMLUVNÍM PODMÍNKÁM. Na této stránce si můžete kdykoli prohlédnout nejaktuálnější verzi SMLUVNÍCH PODMÍNEK. Vyhrazujeme si právo aktualizovat, změnit nebo nahradit kteroukoli část těchto PODMÍNEK zveřejněním aktualizací a/nebo změn na naší webové stránce/aplikaci. Je vaší odpovědností pravidelně kontrolovat změny na této stránce. Vaše další používání nebo přístup k webu/aplikaci po zveřejnění jakýchkoli změn představuje přijetí těchto změn.

ODDÍL 1 – PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU

Souhlasem s těmito SMLUVNÍMI PODMÍNKAMI nesmíte používat naše produkty k žádnému nezákonnému nebo neoprávněnému účelu, ani nesmíte při používání služby porušovat žádné zákony ve vaší jurisdikci (včetně, ale nejen, zákonů o autorských právech).
Nesmíte přenášet žádné červy nebo viry ani žádný kód destruktivní povahy.
Porušení nebo porušení kterékoli z Podmínek bude mít za následek okamžité ukončení vašich Služeb.

ODDÍL 2 - VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Vyhrazujeme si právo odmítnout službu komukoli z jakéhokoli důvodu a kdykoli.
Berete na vědomí, že váš obsah (nezahrnující informace o kreditní kartě) může být přenášen nešifrovaný a může zahrnovat (a) přenosy přes různé sítě; a b) změny za účelem přizpůsobení a přizpůsobení technickým požadavkům propojovacích sítí nebo zařízení. Informace o kreditní kartě jsou při přenosu přes sítě vždy zašifrovány.
Souhlasíte s tím, že nebudete reprodukovat, duplikovat, kopírovat, prodávat, přeprodávat ani využívat žádnou část Služby, používání Služby nebo přístup ke Službě nebo jakýkoli kontakt na webové stránce/aplikaci, prostřednictvím které je služba poskytována, bez výslovného písemného povolení. námi.
Nadpisy použité v této smlouvě jsou zahrnuty pouze pro pohodlí a nebudou omezovat ani jinak ovlivňovat tyto podmínky.

ODDÍL 3 – PŘESNOST, ÚPLNOST A VČASNOST INFORMACÍ

Nejsme zodpovědní, pokud informace zpřístupněné na této stránce nejsou přesné, úplné nebo aktuální. Materiál na těchto stránkách je poskytován pouze pro obecné informace a nemělo by se na něj spoléhat ani používat jako jediný základ pro rozhodování bez konzultace s primárními, přesnějšími, úplnějšími nebo aktuálnějšími zdroji informací. Jakékoli spoléhání se na materiál na této stránce je na vaše vlastní riziko.
Tato stránka může obsahovat určité historické informace. Historické informace nutně nejsou aktuální a jsou poskytovány pouze pro vaši informaci. Vyhrazujeme si právo kdykoli upravit obsah těchto stránek, nemáme však žádnou povinnost aktualizovat jakékoli informace na našich stránkách. Souhlasíte s tím, že je vaší odpovědností sledovat změny na našich stránkách.

ODDÍL 4 - ÚPRAVY SLUŽBY A CENY

Ceny našich produktů se mohou bez upozornění změnit.
Vyhrazujeme si právo kdykoli upravit nebo ukončit Službu (nebo jakoukoli její část nebo obsah) bez předchozího upozornění.
Neneseme vůči vám ani žádné třetí straně odpovědnost za jakékoli úpravy, změnu ceny, pozastavení nebo ukončení služby.

ODDÍL 5 – PRODUKTY NEBO SLUŽBY (pokud existují)

Některé produkty nebo služby mohou být dostupné výhradně online prostřednictvím webové stránky/aplikace. Tyto produkty nebo služby mohou mít omezené množství a lze je vrátit nebo vyměnit pouze v souladu s našimi Zásadami vrácení.
Vynaložili jsme maximální úsilí, abychom co nejpřesněji zobrazovali barvy a obrázky našich produktů, které se na prodejně objevují. Nemůžeme zaručit, že zobrazení jakékoli barvy na monitoru vašeho počítače bude přesné.

ODDÍL 6 – ROZHODNÉ PRÁVO

Tyto podmínky služby a jakékoli samostatné smlouvy, kterými vám poskytujeme služby, se budou řídit a vykládat v souladu se zákony Spojeného království.

Tyto webové stránky provozuje YOU SU YI SUPPLY CHAIN ​​(HK)LIMITED & Mexong Ltd
Společnost: You Su Yi Supply Chain (HK) Limited
Adresa: Chevalier House 45-51, Chatham Road South, Tsim Sha Tsui, KL, HK, CN
Název společnosti: Mexong Ltd
Registrační číslo: 12948246
Adresa společnosti: 309 Winston House 2 Dollis Park, Londýn, Anglie, N3 1HF
(toto není zpáteční adresa)