Regulamin

PRZEGLĄD

Ta strona internetowa/aplikacja jest obsługiwana przez zespół www.beziorebike.com. W całej witrynie/aplikacji terminy my, my i nasz odnoszą się do zespołu www.beziorebike.com. www.beziorebike.com oferuje tę witrynę/aplikację, w tym wszystkie informacje, narzędzia i usługi dostępne w tej witrynie dla Ciebie, użytkownika, pod warunkiem akceptacji przez Ciebie wszystkich warunków, zasad i zawiadomień tu podanych. here.

Odwiedzając naszą witrynę i/lub kupując coś od nas, angażujesz się w naszą Usługę i zgadzasz się na przestrzeganie następujących warunków (WARUNKI, Warunki), w tym dodatkowych warunków i zasad, o których mowa w niniejszym dokumencie i/lub dostępnych poprzez hiperłącze. Niniejsze ZASADY I WARUNKI mają zastosowanie do wszystkich użytkowników witryny, w tym bez ograniczeń użytkowników będących przeglądarkami, dostawcami, klientami, sprzedawcami i/lub współtwórcami treści.ntent.

Przed uzyskaniem dostępu do naszej strony internetowej/aplikacji lub skorzystaniem z niej prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym REGULAMINEM. Uzyskując dostęp do dowolnej części witryny lub korzystając z niej, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych WARUNKÓW. Jeśli nie zgadzasz się ze wszystkimi warunkami tej umowy, nie możesz uzyskać dostępu do strony internetowej/aplikacji ani korzystać z jakichkolwiek usług. Jeżeli niniejszy REGULAMIN stanowi ofertę, akceptacja jest wyraźnie ograniczona do niniejszego REGULAMINU.

Wszelkie nowe funkcje lub narzędzia, które zostaną dodane do bieżącego sklepu, również podlegają REGULAMINowi. W każdej chwili możesz zapoznać się z najnowszą wersją REGULAMINU na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszych WARUNKÓW poprzez publikację aktualizacji i/lub zmian na naszej stronie internetowej/aplikacji. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie tej strony pod kątem zmian. Dalsze korzystanie ze strony internetowej/aplikacji lub dostęp do niej po opublikowaniu jakichkolwiek zmian oznacza akceptację tych zmian.

ROZDZIAŁ 1 – REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Wyrażając zgodę na niniejsze ZASADY I WARUNKI, nie możesz używać naszych produktów do jakichkolwiek nielegalnych lub nieautoryzowanych celów, ani też nie możesz, korzystając z Usługi, naruszać jakichkolwiek przepisów obowiązujących w Twojej jurysdykcji (w tym między innymi praw autorskich).
Nie wolno przesyłać żadnych robaków, wirusów ani żadnego kodu o charakterze destrukcyjnym.
Naruszenie lub naruszenie któregokolwiek z Warunków spowoduje natychmiastowe zakończenie świadczenia Usług.

ROZDZIAŁ 2 - WARUNKI OGÓLNE

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usług komukolwiek z dowolnego powodu w dowolnym momencie.
Rozumiesz, że Twoje treści (z wyłączeniem danych karty kredytowej) mogą być przesyłane w formie niezaszyfrowanej i obejmować (a) transmisje w różnych sieciach; oraz (b) zmiany mające na celu dostosowanie się do wymagań technicznych sieci lub urządzeń łączących. Informacje o karcie kredytowej są zawsze szyfrowane podczas przesyłania przez sieci.
Zgadzasz się nie reprodukować, powielać, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać ani wykorzystywać jakiejkolwiek części Usługi, korzystania z Usługi lub dostępu do Usługi lub jakichkolwiek kontaktów na stronie internetowej/aplikacji, za pośrednictwem której świadczona jest usługa, bez wyraźnej pisemnej zgody przez nas.
Nagłówki użyte w niniejszej umowie zostały zamieszczone wyłącznie dla wygody i nie ograniczają ani w żaden inny sposób nie wpływają na niniejsze Warunki.

ROZDZIAŁ 3 - DOKŁADNOŚĆ, KOMPLETNOŚĆ I AKTUALNOŚĆ INFORMACJI

Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli informacje udostępnione na tej stronie nie są dokładne, kompletne lub aktualne. Materiały zawarte w tej witrynie służą wyłącznie celom informacyjnym i nie należy na nich polegać ani wykorzystywać ich jako jedynej podstawy do podejmowania decyzji bez konsultacji z podstawowymi, dokładniejszymi, pełniejszymi lub bardziej aktualnymi źródłami informacji. Wszelkie poleganie na materiałach znajdujących się na tej stronie odbywa się na własne ryzyko.
Niniejsza witryna może zawierać pewne informacje historyczne. Informacje historyczne niekoniecznie są aktualne i służą wyłącznie celom informacyjnym. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania zawartości tej witryny w dowolnym momencie, ale nie mamy obowiązku aktualizowania jakichkolwiek informacji na naszej stronie. Zgadzasz się, że Twoim obowiązkiem jest monitorowanie zmian w naszej witrynie.

ROZDZIAŁ 4 - MODYFIKACJE USŁUGI I CEN

Ceny naszych produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji lub zaprzestania świadczenia Usługi (lub jakiejkolwiek jej części lub treści) w dowolnym momencie i bez powiadomienia.
Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Ciebie ani żadnej osoby trzeciej za jakiekolwiek modyfikacje, zmiany cen, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia Usługi.

ROZDZIAŁ 5 - PRODUKTY LUB USŁUGI (jeśli dotyczy)

Niektóre produkty lub usługi mogą być dostępne wyłącznie online za pośrednictwem strony internetowej/aplikacji. Te produkty lub usługi mogą być dostępne w ograniczonych ilościach i podlegają zwrotowi lub wymianie wyłącznie zgodnie z naszą Polityką zwrotów.
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby jak najdokładniej odwzorować kolory i zdjęcia naszych produktów, które pojawiają się w sklepie. Nie możemy zagwarantować, że wyświetlanie jakichkolwiek kolorów na monitorze komputera będzie dokładne.

ROZDZIAŁ 6 - PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejsze Warunki świadczenia usług oraz wszelkie odrębne umowy, na mocy których świadczymy Państwu Usługi, podlegają prawu brytyjskiemu i zgodnie z nim będą interpretowane.

Ta strona internetowa jest obsługiwana przez YOU SU YI SUPPLY CHAIN ​​(HK)LIMITED & Mexong Ltd
Firma: You Su Yi Supply Chain (HK) Limited
Adres: Chevalier House 45-51, Chatham Road South, Tsim Sha Tsui, KL, HK, CN
Nazwa firmy: Mexong Ltd
Numer rejestracyjny:12948246
Adres firmy: 309 Winston House 2 Dollis Park, Londyn, Anglia, N3 1HF
(nie jest to adres zwrotny)