Polityka prywatności

Dziękuję za odwiedziny BRowery ezior strona internetowa. Aby zapewnić optymalne wrażenia, przeczytaj naszą politykę prywatności i informacje o prawach autorskich poniżej.

Porozumienie

Odwiedzając naszą stronę internetową, zgadzasz się z warunkami naszej informacji o prawach autorskich i polityki prywatności. Jeśli nie zgadzasz się z warunkami określonymi w niniejszym dokumencie, nie powinieneś używać BRowery ezior strona internetowa.

Informacja o prawach autorskich

©prawa autorskie 2020-2023 BRowery ezior. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsza informacja o prawach autorskich dotyczy całej zawartości tej witryny. Cała zawartość tej witryny jest wyłączną własnością firmy BRowery ezior i jest chroniony przez nas i międzynarodowe prawa autorskie. BRowery ezior zastrzega sobie wszelkie prawa do zawartych tu treści. Zawartość tej witryny internetowej lub dowolnej witryny internetowej będącej własnością, obsługiwanej, licencjonowanej lub kontrolowanej przez BRowery ezior mogą być przeglądane lub pobierane wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku użytkownika. Nawet w przypadku pobierania do użytku osobistego nie wolno modyfikować materiałów ani wykorzystywać ich w sposób sugerujący powiązanie z naszymi produktami, usługami lub markami. Zawarte tu treści, w tym znaki towarowe, znaki usługowe, tekst pisany, html lub inny kod, obrazy, animacje, zdjęcia cyfrowe lub inne treści dostępne na tej stronie, nie powinny być powielane, kopiowane, rozpowszechniane, publikowane ani wykorzystywane w żaden inny sposób bez wyraźnej pisemnej zgody BRowery ezior. Korzystanie z dowolnego BRowery ezior materiałów na jakiejkolwiek innej stronie internetowej lub w środowisku komputerowym jest zabronione. Możesz umieszczać łącza do materiałów na naszej stronie internetowej tylko za naszą uprzednią pisemną zgodą.

Treść

Materiały na tej stronie są dostarczane „tak jak są” i bez jakichkolwiek gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych. W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo zrzekamy się wszelkich gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym między innymi dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu i nienaruszalności. Nie gwarantujemy, że funkcje zawarte w materiałach będą działać nieprzerwanie lub bezbłędnie, że wady zostaną naprawione lub że jakiekolwiek BRowery ezior lub serwery udostępniające takie materiały są wolne od wirusów lub innych szkodliwych składników. Użytkownik ponosi całkowity koszt wszystkich niezbędnych czynności serwisowych, napraw lub poprawek. Obowiązujące prawo może nie zezwalać na wyłączenie gwarancji dorozumianych, więc powyższe wyłączenie może nie mieć zastosowania do użytkownika. W żadnych okolicznościach, w tym między innymi w przypadku zaniedbania, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, specjalne lub wynikowe szkody wynikające z użycia lub niemożności użycia BRowery ezior strony internetowej lub materiałów lub funkcji na takiej stronie, nawet jeśli zostaliśmy poinformowani o możliwości wystąpienia takich szkód. Obowiązujące prawo może nie zezwalać na ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności lub szkód przypadkowych lub wtórnych, więc powyższe ograniczenie lub wyłączenie może nie mieć zastosowania. W żadnym wypadku nasza całkowita odpowiedzialność wobec użytkownika za wszelkie szkody, straty i powództwa wynikające z umowy, czynu niedozwolonego (w tym między innymi zaniedbania) lub w inny sposób nie przekroczy kwoty zapłaconej przez użytkownika, jeśli taka istnieje, lub 100 USD ( w zależności od tego, która z tych wartości jest mniejsza) za dostęp lub udział w jakichkolwiek działaniach związanych z BRowery ezior strona internetowa.

Artykuły, które mogą być publikowane na tej stronie przez innych autorów również podlegają powyższym ograniczeniom. Działania i idee przedstawione w tych artykułach niekoniecznie odzwierciedlają opinie lub zalecenia BRowery ezior. BRowery ezior nie gwarantuje dokładności jakichkolwiek informacji zawartych w tych artykułach. BRowery ezior nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub pominięcia ani za wyniki uzyskane w wyniku wykorzystania informacji zawartych w tych artykułach, ani też nie ponosi odpowiedzialności BRowery ezior ponosić odpowiedzialności wobec jakiejkolwiek osoby lub podmiotu za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane lub rzekomo spowodowane, bezpośrednio lub pośrednio, przez informacje lub pomysły, do których odwołuje się lub sugeruje na tej stronie.

Polityka prywatności

Na BRowery ezior, szanujemy Twoją prywatność i podejmiemy uzasadnione kroki w celu zapewnienia ochrony Twojej prywatności. Niestety, żadna transmisja danych przez Internet lub jakąkolwiek sieć bezprzewodową nie może zagwarantować 100% bezpieczeństwa. W rezultacie, chociaż staramy się chronić Twoje dane osobowe, nie możemy zapewnić ani zagwarantować bezpieczeństwa jakichkolwiek informacji, które przesyłasz, a robisz to na własne ryzyko. Po otrzymaniu Twojej transmisji dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić jej bezpieczeństwo w naszych systemach. Możesz zgłosić nadużycie w sieci i wszelkie ryzyko naruszenia bezpieczeństwa, wysyłając wiadomość e-mail za pośrednictwem naszej strony kontaktowej. Niniejsza witryna internetowa może zawierać łącza do innych witryn. Należy pamiętać, że nie jesteśmy i nie możemy ponosić odpowiedzialności za praktyki w zakresie prywatności stosowane w takich innych witrynach oraz że niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie informacji, które gromadzimy za pośrednictwem tej witryny. Zachęcamy do zapoznania się z oświadczeniami o ochronie prywatności wszystkich odwiedzanych witryn docelowych.

Zebrane informacje

BRowery ezior zbierze od Ciebie informacje dobrowolnie w ramach normalnego korzystania ze strony internetowej. Oprócz informacji, które wprowadzasz w formularzach na stronie, inne informacje są gromadzone w ramach normalnych praktyk internetowych w celu optymalizacji przeglądania. Zebrane informacje będą obejmować dane anonimowe i umożliwiające identyfikację użytkownika. Dane identyfikujące użytkownika obejmują dane, które użytkownik wprowadza w formularzach na stronie internetowej lub wprowadza na stronach stowarzyszonych, które prowadzą do naszej strony internetowej. Może to również obejmować pliki cookie lub inne technologie internetowe, które umożliwiają komputerowi użytkownika komunikację z naszymi serwerami sieciowymi w celu zapewnienia ciągłości przepływu stron internetowych i dostosowania treści do użytkownika. Anonimowe dane mogą obejmować dzienniki witryn internetowych, informacje o skierowaniach, dane z plików cookie lub inne środki.

Twoja przeglądarka wykorzystuje funkcję znaną jako „cookies”. Pliki cookie nie mówią nam nic o Tobie, chyba że wyraźnie podasz nam dodatkowe informacje. Jeśli Twoja przeglądarka jest włączona, pliki cookie mogą przechowywać na Twoim komputerze niewielkie ilości danych na temat Twojej wizyty na którejkolwiek z tych stron BRowery ezior strony internetowe. Wszelkie dane osobowe, które dobrowolnie przekażesz, zostaną zachowane BRowery eziorkontroli i nie będą sprzedawane ani udostępniane innym podmiotom niepowiązanym BRowery ezior. BRowery ezior zastrzega sobie prawo do wykorzystania podanych przez Ciebie danych osobowych, aby umożliwić nam odpowiadanie na Twoje wiadomości i/lub prośby, dostarczanie naszym projektantom witryn internetowych przydatnych informacji do opracowywania nowych funkcji i usług, dostosowywania sposobu przeglądania stron internetowych do Twoich preferencji . Twoje dane osobowe nie będą sprzedawane ani udostępniane stronom trzecim, z którymi nie są powiązane BRowery ezior bez Twojej wyraźnej zgody. Gdy podasz swoje dane osobowe, otrzymasz opcję „opt-in”, co wymaga podjęcia działań z Twojej strony w celu wyrażenia zgody. Twoje informacje mogą zostać przekazane stronom trzecim, jeśli wyrazisz na to zgodę, co pozwoli nam na udostępnianie informacji. Od czasu do czasu możemy wykorzystywać informacje o klientach do nowych, nieprzewidzianych zastosowań, które nie zostały wcześniej ujawnione w naszej informacji o ochronie prywatności. Jeśli w przyszłości zmienią się nasze praktyki dotyczące informacji, opublikujemy zmiany zasad na naszej stronie internetowej, aby powiadomić Cię o tych zmianach i zapewnić Ci możliwość rezygnacji z tych nowych zastosowań. Jeśli obawiasz się, w jaki sposób wykorzystywane są Twoje informacje, powinieneś okresowo sprawdzać naszą witrynę internetową

Ujawnienie informacji

nie zbieramy żadnych danych osobowych od naszych gości, chyba że poprosisz o subskrypcję którejkolwiek z naszych publikacji on-line. W tym czasie możemy gromadzić Twoje imię i nazwisko, przynależność i tytuł firmy, adres pocztowy, numery telefonu i faksu, adres e-mail i adres URL strony internetowej. Nie udostępniamy, nie wynajmujemy ani nie sprzedajemy żadnych informacji o Tobie stronom trzecim i wykorzystujemy je wyłącznie w celu, w jakim zostały przekazane. Jeśli chcesz zrezygnować z subskrypcji, przejrzeć zachowane przez nas dane osobowe lub masz inne pytania dotyczące naszej polityki prywatności, skontaktuj się z nami pod adresem support@beziorebike.com. Nie wysyłamy naszym użytkownikom „cookies”, które są programami przeznaczonymi do śledzenia osób odwiedzających witrynę internetową i monitorowania nawyków związanych z surfowaniem po sieci. Rejestrujemy jednak adresy IP do celów administrowania systemem, aby śledzić sesję odwiedzającego, co daje nam wyobrażenie o tym, które części naszej witryny odwiedzasz. Nie łączymy adresów IP z żadnymi danymi osobowymi.

Komunikacja e-mailowa i tekstowa

BRowery ezior może od czasu do czasu wykorzystywać e-mail do komunikowania się z Tobą. Podając swój adres e-mail do BRowery ezior, wyrażasz zgodę na e-mail jako środek komunikacji między BRowery ezior A ty. Czasami możesz zostać poproszony o zweryfikowanie swojego adresu e-mail, aby zapewnić dokładność naszej bazy danych.

Marketing tekstowy i powiadomienia: subskrybując powiadomienia tekstowe wyrażasz zgodę na otrzymywanie cyklicznych automatycznych wiadomości marketingowych na podany numer telefonu. Zgoda nie jest warunkiem zakupu. Odpowiedz stop, aby anulować subskrypcję. Pomoc za pomoc. Mogą obowiązywać opłaty za wiadomości i transmisję danych. Więcej informacji zobacz politykę prywatności i regulamin.

Opcja rezygnacji

masz prawo „zrezygnować” i zażądać usunięcia swojego adresu e-mail z naszej listy wysyłkowej. Jeśli zdecydujesz się zrezygnować, musisz zrezygnować z każdego podanego adresu e-mail BRowery eziorlub możesz nieumyślnie otrzymać wiadomość e-mail na jeden z Twoich adresów e-mail, które nie zostały jeszcze wyłączone. Możesz zrezygnować, wybierając opcję rezygnacji podczas udostępniania danych osobowych BRowery ezior, wybierając opcję rezygnacji w odpowiedzi na wiadomości e-mail wysłane do Ciebie lub wysyłając wiadomość e-mail za pośrednictwem naszej strony kontaktowej.

Zgłoszenia do nas

Jeśli wyślesz do nas wiadomość e-mail lub zgłosisz artykuł, pomysł lub propozycję, pamiętaj, że komunikacja e-mailowa nie jest bezpieczna. Jeśli komunikujesz się z nami w sprawie, w której jeszcze Cię nie reprezentujemy, nie powinieneś przesyłać nam poufnych lub wrażliwych informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej, ponieważ Twoja komunikacja nie będzie traktowana jako uprzywilejowana lub poufna. Wszelkie artykuły, opinie, informacje lub materiały przesłane do BRowery ezior(„zgłoszenia”) będą uważane za niepoufne przez BRowery ezior. Dostarczając takie zgłoszenia do BRowery ezior, zgadzasz się z tym BRowery ezior będzie posiadać, bez żadnych opłat, niewyłączne, zbywalne, wolne od opłat licencyjnych, ogólnoświatowe prawo i licencję na kopiowanie, edytowanie, używanie, wyświetlanie, modyfikowanie i dystrybucję takich zgłoszeń oraz inne prawa własności intelektualnej do zgłoszeń. BRowery ezior ma prawo do swobodnego wykorzystywania i rozpowszechniania takich zgłoszeń oraz idei zawartych w takich zgłoszeniach bez ograniczeń w dowolnym celu. Przyjmujesz do wiadomości, że jesteś odpowiedzialny za przesłane treści, a nie ty BRowery ezior ponoszą pełną odpowiedzialność za przesłane materiały, w tym za ich legalność i prawa autorskie

Zmiany i aktualizacje niniejszej polityki prywatności

zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany, modyfikacji, dodania lub usunięcia części niniejszych warunków użytkowania w dowolnym momencie. W przypadku, gdy to zrobimy, powiadomimy Cię o wszelkich takich zmianach, modyfikacjach, dodatkach lub usunięciach, umieszczając w widocznym miejscu powiadomienie o wszelkich takich zmianach, modyfikacjach, dodatkach lub usunięciach na BRowery ezior strona internetowa. Niniejsze warunki użytkowania podlegają i będą interpretowane zgodnie z prawem stanu Kalifornia i prawem Stanów Zjednoczonych, bez wpływu na jakiekolwiek zasady kolizyjne. Zgadzasz się, że wszelkie powództwa prawne lub słuszności wynikające z niniejszych warunków lub z nimi związane będą składane wyłącznie w sądach stanowych lub federalnych znajdujących się w hrabstwie Los Angeles w Kalifornii, i niniejszym wyrażasz zgodę i poddajesz się osobistej jurysdykcji takich sądów w celu w celu wszczęcia postępowania sądowego w związku z takim działaniem. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych warunków użytkowania okaże się niezgodne z prawem, nieważne lub z jakiegokolwiek powodu niewykonalne, wówczas postanowienie to zostanie uznane za odrębne od niniejszych warunków użytkowania i nie będzie miało wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.